Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli !


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kurs nt: ,,Praca z uczniem z zespołem Aspergera”

 w ramach obchodów

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

który odbędzie się


30 – 31 marca ( sobota, niedziela ) 2019  r., od godz. 10
( 16 godzin dydaktycznych )
w DŚŚ w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II 19.

 

Osoby prowadzące: specjaliści z wieloletnim stażem w pracy z uczniami
z zespołem Aspergera z
Fundacji Prodeste
ul. Krakowska 51/16, 45-018 Opole
KRS: 0000316914
NIP: 754-295-62-18
REGON: 160224439

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata 310 zł za osobę w terminie do 15 marca 2019 roku.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w kursie do 15.03.2019 roku pod
nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.                                                  Serdecznie zapraszamy !