Konferencja we Wrocławiu nt: Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie...


Szanowni Państwo !

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję naukowo-szkoleniową współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pt. „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”.

Konferencja adresowana jest do:

  • Pedagogów i psychologów praktyków, nauczycieli, kuratorów, dyrektorów szkół Województwa Dolnośląskiego
  • Pracowników służb penitencjarnych, interwentów kryzysowych, pracowników MOPS i PCPR
  • Nauczycieli akademickich,  studentów psychologii i pedagogiki
  • Wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2019 r. we Wrocławiu. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie Instytutu Psychologii UWr pod adresem:
http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Konferencja

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych.

Instytut Psychologii

Uniwersytet Wrocławski

ul. J. Wł. Dawida 1

50-527 Wrocław