Reforma edukacji w szkołąch ponadpodstawowych - informacje !


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 1 września 2019 roku szkoły ponadpodstawowe zaczną wdrażać zmiany wynikające z reformy edukacji, przygotowaliśmy dla Państwa wymienione poniżej informacje (pliki PDF).

  1. Informacje dotyczące przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w roku szkolnym 2019/2020
  2. Informacje dotyczące przedmiotu „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)” w roku szkolnym 2019/2020 – z komentarzem o możliwościach jego wprowadzania do programów nauczania dla wszystkich zawodów w klasach I przeznaczonych dla absolwentów szkół podstawowych
  3. Informacje dotyczące przedmiotów „kompetencje personalne i społeczne (KPS) i „organizacja pracy małych zespołów (OMZ)” w roku szkolnym 2019/2020
  4. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu wydanych przez nas książek do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2019 r. – ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia
  5. Informacje dotyczące rozporządzenia zawierającego nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2019 r.


Informacje wymienione w punktach 1–3, dotyczące poszczególnych przedmiotów, zawierają linki do opracowanych przez nas planów wynikowych i programów nauczania, które mogą Państwo wykorzystać w swoich szkołach w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkie ww. informacje zamieszczone są również na naszej stronie internetowej www.ekonomik.biz.pl w zakładce „Reforma 2019”.
 
Serdecznie dziękuję za uwagę i pozostaję z wyrazami szacunku,
Jacek Musiałkiewicz


_____________________________________

Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz
ul. Zwierzyniecka 7/1, 00-719 Warszawa
tel./faks 22 840-19-25, tel. 22 851-70-31
e-mail: biuro@ekonomik.biz.pl
www.ekonomik.biz.pl