Czas pracy Powiatowego Centrum Edukacji w wakacje !


W dniach od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 roku Powiatowe Centrum Edukacji będzie czynne w godzinach od 7;30 do 15.

 Serdecznie zapraszamy do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej szczególnie tych uczniów, którzy od 2 września rozpoczynają nowy etap edukacyjny
i potrzebują orzeczeń bądź opinii. Czas wakacji jest najwłaściwszy na dokonanie diagnozy !