MEN: Powr贸t Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych do pracy stacjonarnej.


Od 4 maja br. powr贸t poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym.

Od 4 maja br. przywr贸cili艣my mo偶liwo艣膰 dzia艂ania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Dajemy poradniom mo偶liwo艣膰 realizacji zada艅 zwi膮zanych w szczeg贸lno艣ci z wydawaniem orzecze艅 o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowied藕 przede wszystkim na pro艣by rodzic贸w. Przy organizacji pracy poradni nale偶y jednak uwzgl臋dni膰 przepisy dotycz膮ce ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii. Dzi艣 zwr贸cili艣my si臋 z apelem do poradni psychologiczno 鈥 pedagogicznych
o potraktowanie pracy zespo艂贸w orzekaj膮cych i diagnozowania dzieci oraz m艂odzie偶y jako dzia艂ania priorytetowe. Poprosili艣my o sprawne rozpatrywanie wniosk贸w sk艂adanych przez rodzic贸w m.in. przez wyznaczanie posiedze艅 zespo艂贸w orzekaj膮cych r贸wnie偶 w okresie lipca i sierpnia tj. w czasie trwania wakacji. Chcemy, aby dzi臋ki takim dzia艂aniom mo偶liwe by艂o terminowe uzyskanie tych dokument贸w, kt贸re s膮 niezb臋dne do organizacji kszta艂cenia i wsparcia ich dzieci w szkole w kolejnym roku szkolnym. Ma to ogromne znaczenie dla przysz艂o艣ci edukacyjnej dzieci i ich dalszych los贸w. Jednym
z wa偶nych zada艅 jest r贸wnie偶 prowadzenie terapii dzieci i m艂odzie偶y.

Jednocze艣nie podtrzymujemy nadal pro艣b臋 do dyrektor贸w
o to, aby te czynno艣ci, kt贸re nie musz膮 by膰 realizowane
w budynku poradni, organizowali z wykorzystaniem metod i technik pracy na odleg艂o艣膰, np. zaj臋cia logopedyczne.

Dzi臋kujemy wszystkim pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych za dotychczasow膮 prac臋 i wspieranie uczni贸w oraz rodzic贸w w czasie zawieszenia zaj臋膰 dydaktyczno - wychowawczych w szko艂ach i plac贸wkach.