Nowy model opieki psychiatrycznej.


Nowy model opieki psychiatrycznej przedstawiony w Sejmie na konferencji „Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą”, której organizatorem była podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego Komisji Zdrowia przewiduje włączenie poradni psychologiczno pedagogicznych do systemu opieki psychiatrycznej.

Konsultant krajowa w dziedzinie neurologii dziecięcej Prof. Ewa Emich-Widera, ostrzega – takie przeniesienie pewnych kompetencji w przypadku zaburzeń psychicznych u dzieci nie jest dobrym rozwiązaniem.

Planuje się, że nowy model zacznie funkcjonowanie już w nowym roku szkolnym, we wrześniu 2019.

Link: https://www.prawo.pl/zdrowie/opieka-psychiatryczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-zasady-nowego-modelu,364867.html