Zaproszenie na szkolenie z RODO.


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych nauczycieli na szkolenie nt:

 

,,Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z ochrony danych osobowych po zmianach
i w perspektywie nowych zmian 2018 RODO

Tematyka szkolenia:

1)  Przygotowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2)  Prawidłowe wypełnienie obowiązku informacyjnego.

3)  Przygotowanie wniosków i zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO.

4)  Poprawne powołanie i odwołanie ABI + rejestracja w Biurze GIODO.

5) Pełnienie obowiązków ABI (w szczególności: przygotowanie, prowadzenie i udostępnianie rejestru zbiorów danych oraz sprawdzeń na podstawie planu sprawdzeń; sprawdzeń doraźnych, sprawdzeń na zlecenie GIODO).

6) Zadania i obowiązku Inspektora Ochrony Danych ( DPO ) od 25 maja 2018 r. Obowiązek notyfikacji w Biurze GIODO;

 Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, o ich obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

 Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i przepisów krajowych;

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;

Współpraca z organem nadzorczym;   Sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych;

Udzielanie oceny skutków dla ochrony danych;

 Pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

7)   Przygotowanie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych.

8)   Wskazanie środków zabezpieczeń danych osobowych.

9) Omówienie sposobu przygotowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityki Bezpieczeństwa; Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym; Instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych.
10)  Prowadzenie korespondencji z Biurem GIODO.

11)  Postępowanie w przypadku skargi na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.

12)  Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych.

13)  Przygotowanie do kontroli zewnętrznej:

Przedmiot kontroli ( co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty );

Organizacja kontroli ( jak to wygląda w praktyce );

 Uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących;

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego;

Decyzje pokontrolne.

14)  Odpowiedzialność:

Wysokie kary finansowe nowość!!

Odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

15)  Case study, dyskusja, pytania, problemy, konsultacje indywidualne.

 

Szkolenie dostosowane dla potrzeb szkół i placówek oświatowych !

 

21 czerwca ( czwartek ) 2018  roku, godz. od 9 do 14
w PCE  w Kamiennej Górze ( sala konferencyjna na parterze ).

Osoba prowadząca: Administrator informacji z wieloletnią praktyką
z wykształcenia prawnik. Prowadzi wiele instytucji teraz jako inspektor ochrony danych.

Cena udziału w szkoleniu: 260 zł od uczestnika.

*Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11 czerwca 2018 roku pod
nr tel. 75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.

*Płatność za szkolenie gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Faktury zostaną dostarczone w dniu szkolenia po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie PCE.

* Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenie a w nim nie uczestniczyli ponoszą pełne koszty szkolenia.

                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy !