Odwołanie Dnia Odkrywania Talentów.


Z uwagi na znikomą liczbę zgłoszeń ( 4 osoby ) z przykrością odwołujemy Dzień Odkrywania Talentów  w dniu 9 czerwca 2018 roku.