MEN: Zmiany w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021.


Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oĹ›wiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oĹ›wiatowej paĹ„stwa w roku szkolnym 2020/2021– sformuĹ‚owanych w piĹ›mie DKO-WNP.4092.50.2020.DBz  3 lipca 2020 r. – dokonujÄ™ zmiany polegajÄ…cej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

 

6. UwzglÄ™dnienie w procesach edukacyjnych wymagaĹ„ egzaminacyjnych dotyczÄ…cych egzaminu Ăłsmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.