Przyjazne i ciekawe strony internetowe.


Ciekawe strony internetowe:


1. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie – www.men.gov.pl,
2. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu –
www.dodn.wroclaw.pl,

3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – www.kuratorium.wroclaw.pl,
4.Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie –
www.ore.edu.pl,

5. Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie- www.practest.com.pl,
6. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie –
www.cke.edu.pl,
7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu –
www.oke.wroc.pl,
8. Polski Związek Logopedów –
www.logopeda.org.pl,
9. Awans zawodowy nauczycieli –
www.literka.pl,
10. Kolorowa Ortografia-
www.ortofrajda.pl,
11. Biblioteka Narodowa w Warszawie - www.bn.org.pl,

12. Biblioteka Pedagogiczna - serwis informacyjny - www.bib.edu.pl,

13. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz inne biblioteki pedagogiczne w Polsce - www.dbp.wroc.pl,

14.Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - www.ceo.org.pl,

15. Filmoteka Szkolna - www.filmotekaszkolna.pl,

16. Prawa ucznia i dziecka - www.mamyprawa.pl,
17. Nauka języków obcych w przyjaznej formie - www.dobrazuza.pl.

18. Nasza strona na Facebooku - www.facebook.com/poradniapsychologicznopedagogiczna

19. Ciekawe materiały do pracy z dziećmi - www.superkid.pl

20. Diagnozy osób z zespołem  Aspergera -

www.prodeste.pl

21. Materiały dla logopedów - www.printoteka.pl