Wniosek o wydanie pisemnej opinii/informacji o wynikach diagnozy.