Karta rozpoznania funkcjonalnego wg założeń ICF dla przedszkola, szkoły, placówki.