Druki do pobrania


Karta rozpoznania funkcjonalnego wg założeń ICF dla przedszkola, szkoły, placówki. 11-10


Wzór opinii ze szkoły o uczniu. 11-10


Wzór zaświadczenia lekarskiego. 11-10


Wniosek o wydanie orzeczenia. 10-02


Wniosek o wydanie pisemnej opinii/informacji o wynikach diagnozy. 09-02
Od 1 września 2016 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej funkcjonować będzie tylko jeden dokument, który będzie zastępował dotychczasowe zgłoszenie dziecka na badanie oraz wniosek o wydanie pisemnej opinii.


  1 2 »