Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Szkolenie - fotorelacja. 04-02


Kurs: Praca z uczniem z zespołem Aspergera. 03-28


Doradca metodyczny. 03-25

Od 1 wrze¶nia 2018 roku doradc± metodycznym w PCE - O¶rodku Doskonalenia Nauczycieli jest pani

mgr Joanna Oleksy.Konsultacje dyrektora PCE - ODN. 08-16

Zapraszamy do zapoznania się z tematyk± konsultacji prowadzonych przez dyrektora PCE - ODN.Plan pracy ODN na rok szkolny 2017/2018. 08-16

Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy ODN
na rok szkolny 2017/2018.
  1 2 »