Konsultacje dyrektora PCE - ODN.


  1. Konsultacje dyrektora  PCE - ODN na rok szkolny 2018/2019 będ± prowadzone w zakresie:

  1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach,

  2. Podstawy programowej kształcenia specjalnego,

  3. Standardów pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z
    projektem pilotażowym,

  4. Zadań dyrektora szkoły w zakresie edukacji wł±czaj±cej.