Doradca metodyczny.mgr Joanna Oleksy – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła filologię polsk± na Wydziale Historyczno-Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców ¦l±skich
w Opolu oraz edukację biblioteczn± (studia podyplomowe)
w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarz±dzania
i Przedsiębiorczo¶ci.
Posiada wieloletnie do¶wiadczenie zawodowe w pracy polonistki, obecnie od 2007 roku pracuje
w bibliotece ZSO w Kamiennej Górze. Ukończyła kursy doskonal±ce, m.in. Tworzenie innowacyjnych prezentacji
w PREZI; Jak motywować uczniów do nauki?; Przyjazna szkoła. Animacje twórcze i teatralne.
Laureatka Nagrody Kuratora O¶wiaty za wybitne osi±gnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.