Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Pytania i odpowiedzi dotycz±ce nowej podstawy programowej z matematyki. 06-06


Stałe przedsięwzięcia PCE. 04-22

Działania realizowane co roku przez Powiatowe
Centrum Edukacji.Konsultacje z doradc± metodycznym. 04-22

Tematyka konsultacji z doradc± metodycznym -
prosimy o zapoznanie się.Koncepcja pracy PCE - ODN. 04-22 « 1