Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej z matematyki.


 Pytania i odpowiedzi dotyczące

nowej podstawy programowej przedmiotu matematyka

1. Od września 2017 roku uczniowie zaczynają naukę w szkole branżowej I stopnia. Według jakiej podstawy programowej będą się uczyć?

 

Podstawa programowa do szkoły branżowej jest właśnie przygotowywana. Termin jej oddania upływa 15 kwietnia 2017.

2. Jakie były przesłanki wyboru treści edukacyjnych, które znalazły się w podstawie programowej szkoły podstawowej? Czy wybór jest poparty badaniami edukacyjnymi? Czy treści są porównywalne do tych nauczanych w innych krajach Unii Europejskiej?

 

Sposób nauczania matematyki w Polsce przez wiele lat był uważany za dobry, co znajduje potwierdzenie zarówno w wynikach badania PISA, jak i w sukcesach odnoszonych przez polskich absolwentów na uczelniach zagranicznych. Niektóre treści z podstawy programowej dla gimnazjum zostały przesunięte do szkół ponadpodstawowych ze względu na konieczność dopasowania zakresu materiału do liczby godzin wynikających z ramowego planu nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Należy bowiem pamiętać o tym, że cykl kształcenia w szkole podstawowej po reformie będzie o rok krótszy (8 lat) niż w szkole podstawowej i gimnazjum przed reformą (w sumie 9 lat).

3. Czy podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych nie będzie wobec tego zbyt przeładowana treściami edukacyjnymi i przez to niemożliwa do realizacji?

 

Według wstępnego rozliczenia wszystkie treści edukacyjne zostaną zrealizowane w dostępnej siatce godzin. W czteroletnim liceum na naukę matematyki będzie przeznaczone ponad 400 godzin.

4. Po szkole branżowej II stopnia uczniowie będą mogli zdawać maturę. Jak ma wyglądać ten egzamin?

 

Pierwszy rocznik absolwentów szkoły branżowej II stopnia pojawi się dopiero za kilka lat. Na maturze będzie zdawana matematyka, język polski i język obcy. Ponadto uczniowie tego typu szkoły będą przystępować do egzaminów zawodowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie internetowym MEN „Dobra szkoła” ( egzamin kończący szkołę branżową, podejmowanie pracy po zakończeniu szkoły branżowej ).