Dla rodziców: rozwój psychomotoryczny 5 - latka.


Rozwój psychofizyczny pięciolatka

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • przyjacielski, stabilny emocjonalnie,

 • związany emocjonalnie z mamą,

 • chętny do współpracy, posłuszny,

 • samodzielnie wymyśla zabawy,

 • chętnie bawi się z dziećmi, bywa nieśmiały,

 • lubi się popisywać siłą, zręcznością,

 • zaczyna się wstydzić „ nie patrzcie, kiedy się rozbieram”,

 • lepiej panuje nad swoim zachowaniem,

 • zależy mu na uznaniu dorosłych,

 • pokazuje uczucia,

 • stara się zrealizować cel, który sobie postawił, np.: zbudowanie wieży z klocków,

 • lubi przebywać w domu,

 • zadaje pytania na temat śmierci,

 • dba o swoich przyjaciół,

 • czasem krytykuje lub zawstydza inne dzieci,

 • rozumie dowcipy, lubi zabawiać dorosłych,

 • chce być pomocny w domu.

  Rozwój fizyczny i motoryczny

 • może tracić pierwsze mleczaki,

 • rozróżnia prawą i lewą stronę, pisze parę liter,

 • rysuje postać człowieka,

 • używa sztućców, kroi nożem, wiąże buty,

 • potrafi się umyć, ubrać, zjeść, skorzystać z toalety samodzielnie,

 • jeździ na 4 kołowym rowerze, czasem na 2 kołowym,

 • umie wycinać nożyczkami po zaznaczonej linii, skacze na skakance,

 • próbuje wykonywać skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, np. stawać na głowie,

 • koloruje obrazki nie wychodząc za linię, skacze na jednej lub drugiej nodze naprzemienni.

  Rozwój intelektualny

 • jego mowa jest płynna i poprawna, zna dużo wyrazów, lubi argumentować używając słów: ponieważ, dlatego,

 • może czytać pojedyncze litery lub słowa,

 • tworzy zdania złożone z 6-8 wyrazów,

 • rozpoznaje podstawowe kolory,

 • zapamiętuje adresy i numery telefonów, liczy do 10,

 • rozumie znaczenie przeciwieństw i podobieństw,

 • rozumie znaczenia następstwa czasu, np. dziś, jutro, rano, wieczorem,odróżnia fantazję od rzeczywistości,

 • zapamiętuje opowiadane historie i chce żeby je kontynuować, tworzy własne opowiadania,

 • umie pogrupować przedmioty, np. wg. wielkości,

 • jego zabawy są coraz bardziej rozbudowane,

 • potrafi napisać cyfry od 1 -5, napisać swoje imię

  Sen

  Pięciolatek przesypia 10 - 11 godzin w ciągu nocy, lubi mieć czas w łóżku na pooglądanie książki. W piątym roku życia następuje nasilenie tzw. złych snów. Czasem dziecko boi się powtórnie zasnąć. Trzeba je wtedy otoczyć szczególną opieką.