Oferta zajęć dla dzieci.


Terapie grupowe:

- Dogoterapia dla dzieci objętych wwrd – 3 grupy po 12 dzieci.

- Warsztaty rozwijające zdolności plastyczne – J. Wilk, 

-  Terapia dla dzieci z ryzyka dysleksji – J. Wilk, 

- Terapia doskonaląca umiejętności poprawnej pisowni dla dzieci dyslektycznych – J. Wilk,

 - Trening ortograficzny: M. Kożuch,

- Zajęcia wspomagające procesy uczenia się – M. Kożuch, A. Poborca,

- Wspieranie rozwoju dziecka 6 – letniego – J. Knauber– Schmer, M. Maciaszek,

- Zajęcia logopedyczne kształtujące mowę dla uczniów klas I – III –  B. Morawiec,

- Terapia dla dzieci z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się – P. Pietruszka,

- Terapia psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju emocjonalno – społecznego 
( m.in. zaburzenia lękowe, nieśmiałość ) kl. IV – VI – K. Dzikowska, 

 

Zajęcia profilaktyczne w szkołach:

- Jak uczyć się szybko i skutecznie: A. Poborca, M. Kożuch,

- Warsztaty doskonalące kompetencje emocjonalno – społeczne – A. Poborca, M. Kożuch.

- Warsztaty ,,Twórcza matematyka” – M. Kożuch, P. Pietruszka,

- Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja, bulimia – warsztaty dla uczniów kl. VII, VIII –
J. Knauber– Schmer, J. Wilk,

 - Komunikacja w grupie przedszkolnej i szkolnej – emocje, jak sobie radzić z agresją
   u dzieci – J. Wilk,

- Depresja: jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy dla uczniów kl. VII i VIII –
K. Dzikowska,

 

 

Badania przesiewowe:

- ,,Platforma Badań Zmysłów” – ,,Widzę”, ,,Słyszę”, ,,Mówię”,

- SAT – badania audiometrią tonalną – B. Kurczewska,

- ,,Skala Ryzyka Dysleksji” – wersja komputerowa – J. Wilk, K. Dzikowska,

- Test Uzdolnień Wielorakich TUW – klasy I – III – K. Dzikowska, J. Wilk,

- Test Uzdolnień Wielorakich TUW – klasy IV – VI – A. Poborca, M. Kożuch,

- Badania przesiewowe mowy u dzieci przedszkolnych – B. Morawiec, M. Maciaszek,
  B. Kurczewska,

- Ocena gotowości szkolnej uczniów klas ,,0” – A. Poborca, M. Kożuch,

- Badanie deficytów rozwojowych uczniów klas I SP – A. Poborca, M. Kożuch,