Oferta zajęc dla rodziców i nauczycieli.


Tematyka rad szkoleniowych dla nauczycieli:

1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – K. Dzikowska,
J. Knauber – Schmer,

2. Uczeń z zaburzeniami depresyjnymi w szkole – K. Dzikowska,

3. W jaki sposób motywować uczniów do nauki – K. Dzikowska,

4. Profilaktyka uzależnień od mediów elektronicznych  dzieci i młodzieży – J. Wilk,

5. Wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie edukacji – J. Wilk,

6. Metody aktywizujące rozwój poznawczy dziecka – J. Wilk,

7. Konflikty w szkole. Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicem –
J. Knauber – Schmer, P. Pietruszka,

8. Relacje rodzinne ważna rzecz. Co robić by wzmocnić rodzinne więzi – J. Knauber – Schmer, P. Pietruszka,

9. Rola rodziny w życiu dziecka. Kształtowanie wartości i postaw – J. Knauber – Schmer,
P. Pietruszka,

10. Przemoc rówieśnicza – jak jej zapobiegać – A. Rawska,

11. Dziecko nieśmiałe w szkole – A. Rawska,

12.  Znaczenie prawidłowego słuchu werbalnego i przykłady ćwiczeń przygotowujących   dziecko do nauki czytania i pisania – B. Morawiec.

13.  Wspieranie rozwoju dziecka sześcioletniego – B. Morawiec.

14.  „Czy to, że moje dziecko nie mówi i nie ma kolegów oznacza, że jest autystyczne?” –
B. Morawiec,

15. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania – A. Poborca, M. Kożuch,

16. Dziecko niepełnosprawne w szkole i przedszkolu – A. Poborca, M. Kożuch,

17. Uczeń słabo widzący w szkole/przedszkolu – A. Poborca, M. Kożuch,

18. Logopedyczne witryny internetowe bogacące warsztat terapeuty – M. Maciaszek,

19. Zasoby do terapii logopedycznej w sieci – M. Maciaszek.

                                                                     Tematyka psychoedukacji rodziców:

1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – K. Dzikowska,
J. Knauber – Schmer,

2. Jak wspierać nastolatka w kryzysie emocjonalnym – K. Dzikowska,

3. Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice –
K. Dzikowska,

4. Profilaktyka uzależnień od mediów elektronicznych  dzieci i młodzieży– J. Wilk,

5.W jaki sposób aktywizować kreatywność i rozwój poznawczy dziecka – J. Wilk,

6. Rozpoznawanie zdolności u dziecka w odniesieniu do kierunku kształcenia i wyborów zawodowych – J. Wilk,

7. Rozwiązywanie konfliktów. Jak skutecznie współpracować i komunikować się
z dzieckiem – J. Knauber – Schmer, P. Pietruszka,

8. Relacje rodzinne ważna rzecz. Co robić by wzmocnić rodzinne więzi – J. Knauber – Schmer, P. Pietruszka,

9. Rola rodziny w życiu dziecka. Kształtowanie wartości i postaw – J. Knauber – Schmer,
P. Pietruszka,

10. Internet – sprzymierzeńcem czy wrogiem prawidłowego rozwoju społecznego dziecka – A. Rawska,

11. Czy to, że moje dziecko nie mówi i nie ma kolegów oznacza, że jest autystyczne ? 
– B. Morawiec, A. Rawska.                                                                                    

12. ABC świadomego rodzica. Siedmiolatek idzie do szkoły – B. Morawiec.

13. Rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci 6 – letnich  – B. Morawiec,

14. Warunki powodzenia w nauce w młodszym wieku szkolnym – A. Poborca, M. Kożuch,

15. Metody pomocy dziecku w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych –
A. Poborca, M. Kożuch,.

16. Wspomaganie i formy wsparcia dziecka dyslektycznego – A. Poborca, M. Kożuch,

17. Logopedyczne witryny internetowe bogacące warsztat terapeuty – M. Maciaszek,

18. Zasoby do terapii logopedycznej w sieci – M. Maciaszek.