MateriaƂy graficzne dotyczące lęku u maƂych dzieci.