Ćwiczenia doskonalące myƛlenie, procesy dedukcji i operacje matematyczne.