Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Nowy model opieki psychiatrycznej. 04-01


Dostępność edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. 04-01

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym edukacji uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019.Harmonorgam pracy. 03-27

Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych ważny od 1.04.2019 roku.

* Godziny zaznaczone na zielono - realizacja programu ,,Za Życiem".Zasady udzielania przez PPP opinii o zindywidualizowanej ścierżce kształcenia. 03-25

Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej, którą można uzyskać od 1 września 2017 roku.MEN: Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z orzeczeniem o potzrebie kształcenia specjalnego ! 05-21 « 1 2