Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


AUTYZM: Jak przygotować dziecko do samodzielności ? 05-31


Dla rodziców: Rozwój dziecka 6 - letniego. 03-17


Dziecko z zespołem Aspergera w systemie edukacji 03-10

Dziecka z zespołem Aspergera w pytaniach i odpowiedziach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 4 kroki. 02-13


Wskazania dla nauczycieli do pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami. 01-18

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z wybranymi wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami z niepełnosprawnością: wzroku, słuchu, ruchu oraz intelektualną.
 « 1 2