Publikacje nauczycielskie


Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym. 12-10

Materiał przekazany na spotkaniu ,,Grupy wsparcia
i samokształcenia nauczycieli klas ,,0".Nauczyciel wychowawca jako stosunek dwu podmiotów. 05-09

Materiał w opracowaniu nauczyciela bibliotekarza pani mgr Bożeny Zachary z ZSP im Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim na temat:
,,Nauczyciel wychowawca jako stosunek dwóch podmiotów".Zabawy i ich znaczenie w lepszym poznaniu dziecka, jego uczuć, doznań i stanów emocjonalnych. 05-09

Materiał opracowany przez nauczyciela bibliotekarza
z ZSP - SP w Chełmsku Śląskim panią mgr Bożenę Zacharę na temat: ,,Zabawy i ich znaczenie w lepszym poznaniu dziecka, jego uczuć, doznań i stanów emocjonalnych".Zaburzenia psychomotoryczne dzieci a ich niepowodzenia szkolne. 10-20
Artykuł w opracowaniu Marii Dybki - nauczycielki przedszkola oraz Bożeny Morawiec - logopedy.

Arkusz obserwacji dziecka przedszkolnego. 03-04  1 2 »