Arkusz obserwacji dziecka przedszkolnego.


Prezentujemy arkusz obserwacji dziecka 3 - 4- letniego do wykorzystania w pracy nauczycieli przedszkoli.

Arkusz opracowały: Bożena Morawiec - logopeda PPP oraz PP 3 w   Kamiennej Górze, Maria Dybka - nauczyciel PP 3 w Kamiennej Górze.