Nauczyciel wychowawca jako stosunek dwu podmiotów.