Informacja o przetwarzaniu danych przez PCE - ODN.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( RODO ).

 
          Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Edukacji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Papieża Jana Pawła II 17, 58 – 400 Kamienna Góra, NIP 6141520503 przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO” ).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PCE – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Papieża Jana Pawła II 17, 58 – 400 Kamienna Góra, NIP 614 15 20 503.

  2. z Administratorem można się kontaktować:
    - pisemnie, na adres: Powiatowe Centrum Edukacji ul. Papieża Jana Pawła II 17,
    58 – 400 Kamienna Góra,

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pcekamgora@o2.pl.
- z  Inspektorem Ochrony Danych, na adres
e-mail: dss19iod@wp.pl
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności uiszczania opłaty za szkolenia, przesyłania powiadomień o szkoleniach, umożliwienia kontaktu pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji,  a klientem.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

 6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji oraz podmioty z PCE związane tj. obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o usługach i szkoleniach.

7) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG ) lub do organizacji międzynarodowych.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług.

9) Ma Pan/Pani prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- przeniesienia Państwa danych do innego administratora.
10) Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez PCE.