Zmiany do statutu .


Zmiany w statucie spowodowane zostały nowymi aktami prawnymi i koniecznością dostosowania statutu do ich zapisów.