Wczesne Wspomaganie Rozwoju


Żeby ćwiczenia były zabawą! 06-07


Najnowsza publikacja. 11-20

Zachęcam rodziców do zapoznania się z najnowszą publikacją dotyczącą,,Wczesnego wspomagania rozwoju".


https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/76-wczesne-spomaganie-rozwoju-dziecka?download=4098:wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-w-teorii-i-praktyce
MEN: Uprawnienia dla rodzin w ramach Ustawy ,,Za życiem". 05-25


Ćwiczenia poprawiające Integrację Sensoryczną. 10-27


Cenne informacje i wskazówki dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. 10-13

Zachęcam rodziców do zapoznania się z portalem www.wszystkojasne.waw.pl

 Eksperci wyjaśniają wszystkie niuanse dotyczące np. zatrudniania asystentów nauczyciela.
  1 2 »