Zespoły Orzekające


Podsumowanie pracy ZO w roku szkolnym 2019/2020. 10-26
Podsumowanie pracy Zespołów Orzekających. Liczba i rodzaje wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2019/2020 . Zachęcam do zapoznania się !

Regulamin pracy Zespołów Orzekających. 10-01


Praca Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2020/2021. 09-28  1