Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających na rok szkolny 2022/2023

Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze diagnozuje i orzeka w sprawach wszystkich niepełnosprawności dzieci/uczniów: z wadą słuchu, z wadą wzroku, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnościami intelektualnymi ( lekka, umiarkowana, znaczna, głęboka ), ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym.

Posiedzenia Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. We wrześniu i czerwcu posiedzenia ZO odbywają się co 2 tygodnie.

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających na rok szkolny 2022/2023:
1. 01 września 2022 r., godz. 15,
2. 14 września 2022 r., godz. 15,
3. 28 września 2022 r., godz. 15,
4. 05 października 2022 r., godz. 15,
4. 09 listopada 2022 r., godz. 15,
5. 07 grudnia 2022 r., godz. 15,
6. 04 stycznia 2023 r., godz. 15,
7. 01 lutego 2023 r., godz. 15,
8. 01 marca 2023 r., godz.15,
9. 05 kwietnia 2023 r., godz. 15,
10. 10 maja 2023 r., godz. 15,
11. 07 czerwca 2023 r., godz. 15,
12. 21 czerwca 2023 r., godz. 15.

Czytaj również

Hramonogram pracy pracowników PCE od 26.06.2023

18 maja 2023

Szanowni Państwo, poniżej można znaleźć dokument zawierający harmonogram pracy pracowników Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, który będzie obowiązywał od dnia 26 czerwca 2023.

czytaj dalej »

Bilans 2022

9 maja 2023

Poniżej znajdą Państwo bilans jednostki budżetowej za rok 2022.

czytaj dalej »

Badania i porady są bezpłatne i dobrowolne

28 kwietnia 2023

Szanowni Państwo! Wszelkie badania i porady w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze są bezpłatne i dobrowolne. Aby uruchomić procedurę przyjęcia dziecka do Poradni konieczne jest pisemne złożenie odpowiedniego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kamiennej Górze jest Powiat Kamiennogórski. Terenem działania poradni jest: Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marciszów.

czytaj dalej »