Podsumowanie pracy ZO w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie działalności Zespołów Orzekających działających przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2021/2022 roku.

Najważniejszą działalnością PCE – PPP niosącą za sobą skutki prawne i ekonomiczne jest praca Zespołu Orzekającego. W 2021/2022 roku specjaliści działający w Zespole Orzekającym zebrali się 16 razy (4 posiedzenia nadzwyczajne) i wydali 142 orzeczenia różnego typu.

Rodzaje wydawanych orzeczeń:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną ( lekkie, umiarkowane, znaczne ) – 16,
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera – 37,
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie – 7,
4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie – 5,
5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością – 7,
6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – 21,
7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 4,
8. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 23,
9. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją – 18,
10. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/zespołowych – 4.

Wydanie orzeczenia jest decyzją administracyjną. Czas wydania orzeczenia od chwili wpłynięcia wniosku o jego wydanie wynosi 30 dni kalendarzowych.

Czytaj również

II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

13 lutego 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza  pedagogów i psychologów szkolnych na II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 19 lutego ( poniedziałek ) 2024 r., w  godz. od 10 do 12 w PCE w Kamiennej Górze ( gabinet I piętro ). Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.
  2. Informacje na temat Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
  3. Dyskusja, sprawy różne, podsumowanie spotkania.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 16.02.2024 roku pod nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.  Serdecznie zapraszam Bernarda Kurczewska dyrektor PCE

czytaj dalej »

Życzenia

11 grudnia 2023

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, pogody ducha, spokoju, radości z małych rzeczy oraz miłych spotkań w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole! Nadchodzący rok 2024 niechaj będzie radosny, obfitujący  w ważne i same pozytywne wydarzenia. Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

czytaj dalej »

Zapytania ofertowe na rok 2024 - rozstrzygnięcia

22 grudnia 2023

Poniżej znajdą Państwo rozstrzygnięcia zapytań ofertowych:

czytaj dalej »