Aktualności


OGŁOSZENIE !


MEN: Bezpieczeństwo podczas wakacji ! 07-25
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. 07-22
Konferencje inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020. 07-22
Harmonogram pracy parcowników pedagogicznych PCE - PPP w czasie wakacji ! 07-02
Konsultacje społeczne e-materiałów. 07-01
Czas pracy Powiatowego Centrum Edukacji w wakacje ! 06-24
Konkurs dla nauczycieli języków obcych ! 06-24
Reforma edukacji w szkołąch ponadpodstawowych - informacje ! 06-21
Do odebrania zaświadczenia ! 06-07
Spotkanie Gruipy Wsparcia Rodziców dzieci objętych wwr. 05-31