Aktualności


Harmonogram pracy parcowników pedagogicznych PCE - PPP w czasie wakacji !


Konsultacje społeczne e-materiałów. 07-01
Czas pracy Powiatowego Centrum Edukacji w wakacje ! 06-24
Konkurs dla nauczycieli języków obcych ! 06-24
Reforma edukacji w szkołąch ponadpodstawowych - informacje ! 06-21
Do odebrania zaświadczenia ! 06-07
Spotkanie Gruipy Wsparcia Rodziców dzieci objętych wwr. 05-31
Sieć współpracy i samokształcenia dopradców zawodowych. 05-27
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. 05-24
Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów. 05-13
Konferencja we Wrocławiu nt: Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie... 04-30