Aktualności


MEN: Kalendarz roku szkolnego 2018/2019.


MEN: Bezpieczny wypoczynek ! 06-25
KO: Konferencje sierpniowe z udziałem Kuratora Oświaty. 06-22
Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych Powiatowego Centrum Edukacji w czasie wakacji ! 06-08
Odwołanie Dnia Odkrywania Talentów. 06-08
Siec współpracy i samokształcenia nauczycieli logopedów. 06-04
Kreatywne zabawy....Zaproszenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. 06-04
Szkolenie z programu ,,Aktywna Tablica". 05-30
Zaproszenie na szkolenie z RODO. 05-30
Zaproszenie na Dzień Odkrywania Talentów ! 05-28
MEN: List Minister Edukacji Narodowej do rodziców ! 05-21