Praca Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej GĂłrze od dnia 1 do 26 czerwca jest czynna w godzinach
od 8 do 15 w ƛrodę i piątek oraz od 8 do 17 w poniedziaƂek, wtorek i czwartek.
Prowadzone są diagnozy oraz terapie specjalistyczne indywidualne dla dzieci.

 Biblioteka Pedagogiczna w Kamiennej GĂłrze  od dnia 1 do 26 czerwca jest czynna w godzinach od 10 do 15 w poniedziaƂek, wtorek, Ć›rodę i piątek oraz od 10 do 17 w czwartek.

Serdecznie zapraszamy !