MEN: Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.


Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ÔÇô rozporz─ůdzenie skierowane do konsultacji.

Dzisiaj, 4 sierpnia br., zgodnie z zapowiedziami rz─ůdu i zapisami ustawy bud┼╝etowej, zosta┼é przekazany do uzgodnie┼ä mi─Ödzyresortowych i konsultacji spo┼éecznych projekt rozporz─ůdzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Granatowa plansza z tekstem: "Kolejna podwy┼╝ka pensji nauczycieli ÔÇô rozporz─ůdzenie skierowane do konsultacji"

W zwi─ůzku ze wzrostem od 1 wrze┼Ťnia 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, wzro┼Ťnie r├│wnie┼╝ wynagrodzenie ┼Ťrednie, kt├│rego jednym z element├│w jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwy┼╝ce kwota bazowa wyniesie 3 537,80 z┼é. W ┼Ťlad za wzrostem kwoty bazowej, w projekcie rozporz─ůdzenia proponuje si─Ö zwi─Ökszenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli r├│wnie┼╝ o 6 proc.

Ponadto, w przypadku nauczycieli o najniższym uposażeniu proponuje się zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie wykształcenia oraz nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6 proc.

W za┼é─ůczniku do projektu rozporz─ůdzenia zosta┼éy okre┼Ťlone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczeg├│lnych stopniach awansu zawodowego, z uwzgl─Ödnieniem poziomu wykszta┼écenia.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, kt├│rzy maj─ů najwy┼╝szy wymagany poziom wykszta┼écenia, czyli legitymuj─ů si─Ö tytu┼éem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowi─ů oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 wrze┼Ťnia 2020 r. wyniesie dla nauczyciela sta┼╝ysty ÔÇô 2 949 z┼é, nauczyciela kontraktowego ÔÇô 3 034 z┼é, nauczyciela mianowanego ÔÇô 3 445 z┼é, nauczyciela dyplomowanego ÔÇô 4 046 z┼é.

Sukcesywny wzrost wynagrodzenia nauczycieli

Warto podkre┼Ťli─ç, ┼╝e po podniesieniu wynagrodzenia od dnia 1 wrze┼Ťnia 2020 r. wzrost pensji zasadniczej nauczycieli w latach 2018-2020 wyniesie 655 z┼é dla nauczyciela sta┼╝ysty, 673 z┼é dla nauczyciela kontraktowego, 764 z┼é dla nauczyciela mianowanego i 897 z┼é dla nauczyciela dyplomowanego.

Po podwy┼╝ce od wrze┼Ťnia 2020 r. ┼Ťrednie wynagrodzenie wyniesie: dla nauczyciela sta┼╝ysty 3 537,80 z┼é, nauczyciela kontraktowego 3 926,96 z┼é, nauczyciela mianowanego 5 094,43 z┼é, nauczyciela dyplomowanego 6 509,55 z┼é. Od 2018 roku, po wrze┼Ťniowej podwy┼╝ce  pensje nauczycieli wzrosn─ů o ponad 28 proc.

Wynagrodzenie nauczycieli

Na wynagrodzenie ┼Ťrednie nauczyciela sk┼éada si─Ö gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze oraz inne sk┼éadniki wynagrodzenia wskazane w ustawie ÔÇô Karta Nauczyciela. Wzrost wynagrodzenia ┼Ťredniego nauczycieli oznacza zatem tak┼╝e wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatk├│w od niego zale┼╝nych.

Informacje o wysoko┼Ťci wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup nauczycieli, tzn. w zale┼╝no┼Ťci od poziomu wykszta┼écenia i stopnia awansu zawodowego, s─ů uj─Öte w za┼é─ůczniku do projektu rozporz─ůdzenia.

Nauczyciele otrzymaj─ů wyp┼éat─Ö podwy┼╝ki do 30 wrze┼Ťnia 2020 r., z wyr├│wnaniem od 1 wrze┼Ťnia 2020 r.

┼Ürodki na sfinansowanie podwy┼╝ek wynagrodze┼ä ┼Ťrednich nauczycieli od 1 wrze┼Ťnia 2020 r. zosta┼éy uwzgl─Ödnione w dochodach jednostek samorz─ůdu terytorialnego m.in. w cz─Ö┼Ťci o┼Ťwiatowej subwencji og├│lnej na 2020 r. (w zakresie nauczycieli w szko┼éach i plac├│wkach prowadzonych przez jednostki samorz─ůdu terytorialnego) oraz w rezerwach celowych bud┼╝etu pa┼ästwa (w zakresie nauczycieli w szko┼éach i plac├│wkach prowadzonych przez organy administracji rz─ůdowej).

Warto przypomnie─ç, ┼╝e w polskim systemie prawnym zadania o┼Ťwiatowe s─ů wykonywane przez samorz─ůdy, poniewa┼╝ s─ů to ich zadania w┼éasne, a ┼Ťrodki niezb─Ödne na ich realizacj─Ö zagwarantowane s─ů w ┼é─ůcznych dochodach jednostek samorz─ůdu, a nie tylko w subwencji o┼Ťwiatowej.

W ostatnich latach rz─ůd sukcesywnie zwi─Öksza nak┼éady na o┼Ťwiat─Ö.

W latach 2016-2020 subwencja o┼Ťwiatowa wzros┼éa o 9,5 mld z┼éotych. W samym 2020 r. nast─ůpi┼é znacz─ůcy wzrost subwencji ÔÇô kwota cz─Ö┼Ťci o┼Ťwiatowej subwencji og├│lnej na 2020 r. wzros┼éa prawie o 3 mld z┼é w stosunku do subwencji z 2019 r., tj. o 6,2 proc. Subwencja o┼Ťwiatowa w 2020 r. osi─ůgn─Ö┼éa poziom prawie 50 mld z┼é (49,8 mld z┼é).

Nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, ┼╝e dotychczas wprowadzono szereg rozwi─ůza┼ä wzmacniaj─ůcych system wynagrodze┼ä nauczycieli. W roku 2019 zagwarantowano ustawowo minimaln─ů kwot─Ö dodatku z tytu┼éu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysoko┼Ťci 300 z┼é. Do dodatku funkcyjnego, w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej przez jednostk─Ö samorz─ůdu terytorialnego, uprawniono tak┼╝e nauczycieli kt├│rym powierzono opiek─Ö nad oddzia┼éem przedszkolnym. Ponadto, od wrze┼Ťnia 2019 r. dla nauczycieli rozpoczynaj─ůcych sta┼╝ w szkole, wprowadzone zosta┼éo jednorazowe ┼Ťwiadczenie na start w wysoko┼Ťci 1000 z┼é.

Projekt rozporz─ůdzenia dost─Öpny jest na stronie Rz─ůdowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336704

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej