Diagnoza i terapia SI

Od 1 września 2023 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uruchamiamy diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci objętych w PCE – PPP w Kamiennej Górze zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

,,Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze efekty”.
A. Jean Ayres

Integracja Sensoryczna to wg A. J. Ayers proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania.

Bodźce ze strony zmysłu równowagi (układu przedsionkowego), dotyku i propriocepcji (czucia głębokiego mięśni, ścięgien i stawów) płynące do naszego mózgu niosą niezliczone ilości informacji. Mózg dokonuje swoistego procesu „obróbki” informacji (lokalizuje, rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami) i rozsyła wyniki do kory (wzgórze jest stacją przekaźnikową), co jest podstawą celowego działania (praksji).

Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

Wg dr J. Ayres najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły – dotykowy, proprioceptywny (czucie głębokie z mięśni, ścięgien i stawów) oraz przedsionkowy (zmysł równowagi) wraz z integracją odruchów leżą u podstaw całego rozwoju dziecka. Funkcjonowanie zmysłu słuchu i wzroku (przy braku uszkodzeń) jest stymulowane przez bodźce sensoryczne płynące z dotyku, propriocepcji i układu przedsionkowego. Zmysły te wpływają na rozwój mowy, umiejętności ruchowe, koordynację ruchową, koncentrację oraz poziom aktywności ruchowej. Prawidłowe funkcjonowanie tych zmysłów jest niezbędne do tego, aby dziecko mogło nabywać nowe umiejętności ruchowe i poznawcze.

W terapii Integracji Sensorycznej zajmujemy się trzema podstawowymi, najwcześniej rozwijającymi się zmysłami:
• UKŁADEM PRZEDSIONKOWYM (ZMYSŁEM RÓWNOWAGI)
• DOTYKIEM
• PROPRIOCEPCJĄ (CZUCIEM GŁEBOKIM MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, STAWOW)

RODZAJE ZMYSŁÓW:
Zmysły „bliskie”:
– układ przedsionkowy,
– dotyk
– propriocepcja (czucie głębokie),

Zmysły „dalekie”:
– węch,
– smak,
– wzrok,
– słuch,

Czas diagnozy to zwykle 3 godziny. Dziecko powinno być ubrane w wygodny strój, nieograniczający jego ruchów. Należy zwrócić uwagę aby spotkania nie odbywały się gdy dziecko jest przeziębione, głodne lub śpiące itp. Badanie rozwoju procesów integracji sensorycznej przeprowadza się z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych (Testów Południowo- Kalifornijskich) oraz prób obserwacji klinicznej, badających stan funkcjonowania podstawowych zmysłów oraz jakość organizacji informacji odbieranych przez ciało do celowego ich wykorzystania.

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA (OBJAWY) DZIECKA, KTÓRE MOGĄ ŚWIADCZYĆ O ZABURZENIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń.

Diagnozę i terapię prowadzi:
mgr Paulina Pietruszka
oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Czytaj również

Zapytanie ofertowe nr 3/2023 - remont

20 grudnia 2023

Zapytanie ofertowe nr 3/2023 na remont holu biblioteki i toalety na parterze w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.   Znak sprawy: PCE/400/12/2023 Kamienna Góra, dnia 19 grudnia 2023 r. Zaproszenie do złożenia oferty poniżej w załączniku:

czytaj dalej »

Życzenia

11 grudnia 2023

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, pogody ducha, spokoju, radości z małych rzeczy oraz miłych spotkań w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole! Nadchodzący rok 2024 niechaj będzie radosny, obfitujący  w ważne i same pozytywne wydarzenia. Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

czytaj dalej »

II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

13 lutego 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza  pedagogów i psychologów szkolnych na II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 19 lutego ( poniedziałek ) 2024 r., w  godz. od 10 do 12 w PCE w Kamiennej Górze ( gabinet I piętro ). Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.
  2. Informacje na temat Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
  3. Dyskusja, sprawy różne, podsumowanie spotkania.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 16.02.2024 roku pod nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.  Serdecznie zapraszam Bernarda Kurczewska dyrektor PCE

czytaj dalej »