Kreatywne zabawy....Zaproszenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – OśrodkaDoskonalenia Nauczycieli
w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej na
2 godzinne:

,,Kreatywne zabawy.
Warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej rozwijające kreatywność
i twórczość u dzieci
z elementami arteterapii, logorytmiki i terapii ręki"

12 czerwca 2018 r., ( wtorek ) godz. 16.

Osoba prowadząca: mgr Joanna Wilk –
pedagog, arteterapeuta.                  

Miejsce: PCE Kamienna Góra, sala wykładowa na parterze.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 20 zł.


*Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 czerwca 2018 roku pod numerem tel. 75 645 02 44 lub 601 646 072.

*Płatność za warsztaty gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Faktury zostaną dostarczone w dniu szkolenia po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie PCE.

* Nauczyciele, którzy zgłosili się na warsztaty, a w nim nie uczestniczyli ponoszą pełne koszty.

                                                                                                       
                     Serdecznie zapraszamy !