MEN: Informacja dla rodzic贸w e-papierosy


Warszawa, 7 pa藕dziernika 2019 r.

 

Informacja DLA rodzic贸w

na temat potencjalnych zagro偶e艅 zwi膮zanych
ze stosowaniem elektronicznych papieros贸w

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawi艂y si臋 nowe zagro偶enia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). S膮 one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego m艂odym ludziom wydaj膮 si臋 szczeg贸lnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tyto艅 podgrzewany pozwalaj膮 ukry膰 nawyk palenia.
Tym samym eliminuj膮 istotny czynnik chroni膮cy m艂odzie偶 przed si臋ganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem na艂ogu przez rodzic贸w. Dlatego te偶 w 艂atwy spos贸b otwieraj膮 furtk臋 do palenia papieros贸w w przysz艂o艣ci.

 

Co to s膮 e-papierosy?

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczaj膮cy nikotyn臋.

E-papierosy to urz膮dzenia elektroniczne, kt贸re podgrzewaj膮 ciecz i wytwarzaj膮 aerozol lub mieszank臋 ma艂ych cz膮stek w powietrzu. Maj膮 wiele kszta艂t贸w i rozmiar贸w. Wi臋kszo艣膰 z nich ma bateri臋, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid.Niekt贸re e-papierosy wygl膮daj膮 jak zwyk艂e papierosy, cygara lub fajki.
Inneprzypominaj膮pami臋膰 USB, d艂ugopis lubprzedmioty codziennego u偶ytku.

Papierosy elektronicznefunkcjonuj膮 pod r贸偶nymi nazwami:e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W sk艂ad e-liquidu wchodz膮: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8000 r贸偶nych rodzaj贸we-liquidu o owocowych b膮d藕 s艂odkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), kt贸re maj膮 na celu zach臋ci膰 m艂ode osoby do si臋gni臋cia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane 鈥瀢apowaniem鈥
lub 鈥濲UULINGIEM鈥.

 

Jak dzia艂aj膮 e-papierosy?

E-papieros dzia艂a na zasadzie podgrzewania p艂ynu (e-liquid) do temperatury oko艂o 200oC, tworz膮c przy tym aerozol,kt贸ry jest wdychany przez u偶ytkownika. Zwykle zawiera on nikotyn臋, aromaty i inne substancje chemiczne.

U偶ytkownicy wdychaj膮 aerozol z e-papieros贸w do p艂uc. Mog膮 go r贸wnie偶 wdycha膰 osoby postronne, gdy u偶ytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwr贸ci膰 r贸wnie偶 uwag臋 na fakt, 偶e urz膮dzenia do palenia e-papieros贸w mog膮 by膰 u偶ywane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

 

Co znajduje si臋 w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papieros贸w jest szkodliw膮 鈥瀙ar膮 wodn膮鈥.Aerozol do e-papieros贸w, kt贸ry u偶ytkownicy wdychaj膮, mo偶e zawiera膰 szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,

 • formaldehyd,

 • akrolein臋,

 • propanal,

 • nikotyn臋,

 • aceton,

 • o-metyl-benzaldehyd,

 • karcinogenne nitrozaminy.

U偶ycie e-papierosa powoduje emisj臋 py艂u zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cz膮stek (UFPs), kt贸rych st臋偶enie wzrasta w powietrzu otaczaj膮cym e-palacza.

 

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa 鈥搖rz膮dzenie do vapingu o systemie zamkni臋tym, kt贸re nie jest przeznaczone do nape艂niania. Inteligentny mechanizm podgrzewaj膮cy w urz膮dzeniach JUUL wytwarza aerozol. Zosta艂 zaprojektowany tak, aby ogranicza膰 spalanie. Akumulator urz膮dzenia JUUL 艂aduje si臋 przez stacj臋 dokuj膮c膮 USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL maj膮 wysok膮 zawarto艣膰 nikotyny. Wed艂ug producenta pojedyncza kapsu艂ka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwyk艂ych papieros贸w.Produkt jest dost臋pny tylko w wysokich st臋偶eniach nikotyny, co mo偶e powodowa膰 u niekt贸rych nastolatk贸w szybki rozw贸j uzale偶nienia. JUUL u偶ywa p艂ynnych wk艂ad贸w nikotynowych zwanych 鈥瀙odami鈥, kt贸re s膮 dost臋pne w smakach atrakcyjnych dla m艂odzie偶y.

 

Problem u偶ywania e-papieros贸w

W Polsce papierosy istniej膮 ju偶od 13 lat, jednakich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nast膮pi艂a w latach 2008-2009.W tym okresie powsta艂o najwi臋cej firm handluj膮cymi tymi produktami, a za tym nast膮pi艂 lawinowy wzrost liczby u偶ytkownik贸w papieros贸w elektronicznych. 艢wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, i偶 w艂a艣nie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki P艂n., UE i Korei P艂d. co najmniej dwukrotnie zwi臋kszy艂a si臋 liczba os贸b doros艂ych u偶ywaj膮cych tych produkt贸w.

E-papierosy zyska艂y najwi臋ksz膮 popularno艣膰 w艣r贸d m艂odzie偶y. Przyk艂adem
s膮 Stany Zjednoczone, w kt贸rych w 2011 roku e-papieros贸w u偶ywa艂o 1,4% gimnazjalist贸w i2,7% uczni贸w szk贸艂 艣rednich, a ju偶 rok p贸藕niej e-papierosy pali艂oodpowiednio 4,7% i 10% uczni贸w tych szk贸艂. Innym przyk艂adem mo偶e by膰Wielka Brytania. W 2013 roku 7% m艂odych mieszka艅c贸w tego krajuw wieku
11-18 lat zadeklarowa艂o, i偶 przynajmniej raz w 偶yciu korzysta艂o z elektronicznych papieros贸w. W 2015 roku liczba ta wzros艂a do 13%!

Polska negatywniewyr贸偶nia si臋 na tle innych pa艅stw. Odsetek u偶ytkownik贸w elektronicznych papieros贸w jest bardzo wysoki, szczeg贸lnie wgrupie nastolatk贸w i m艂odych doros艂ych. Coraz wi臋cej uczni贸w przychodzi do szko艂y
z elektronicznymi papierosami.Wielu z nich pali podczas przerw.Mimo, 偶e szko艂y wprowadzaj膮 regulaminy o zakazie u偶ywania e-papieros贸w, nie powoduje to spadku liczby u偶ytkownik贸w. Badania por贸wnawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku w艣r贸d uczni贸w w wieku 15-19 lat wskazuj膮, 偶e liczba polskich nastolatk贸w, kt贸rzy pr贸bowali e-papierosa, wzros艂a od 2011 roku sze艣ciokrotnie. Nawet 30% uczni贸w w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spr贸bowa艂oich co najmniej raz 偶yciu.

Ponad po艂owa badanych (54,8%) uwa偶a艂a, 偶e e-papierosy s膮 du偶o bezpieczniejsze ni偶 zwyk艂e papierosy!U偶ywanie e-papieros贸w jest traktowane przez m艂odzie偶 jako mniej ryzykowne.Ponadto e-papierosy wygl膮daj膮atrakcyjnie, coos艂abia negatywne przekonania na temat ich wp艂ywu na zdrowie. M艂odzie偶 nie zdaje sobie sprawy, 偶e e-papierosy tak samo uzale偶niaj膮 i tak samo negatywnie wp艂ywaj膮 na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

 

Jakie jest ryzyko zdrowotne zwi膮zane z u偶ywaniem e-papieros贸w?

Istniej膮 dowody na to, 偶e m艂odzi ludzie, kt贸rzy u偶ywaj膮 e-papieros贸w, mog膮 cz臋艣ciej pali膰 papierosy w przysz艂o艣ci. Istniej膮 udokumentowane przypadki zatru膰 p艂ynem z e-papieros贸w w艣r贸d dzieci oraz os贸b doros艂ych.

 

Uk艂ad narz膮d贸w

Skutki zdrowotne wynikaj膮ce z u偶ycia
e-papierosa

Uk艂ad oddechowy

- podra偶nienie g贸rnych i dolnych dr贸g oddechowych (Vardavas et al., 2012),
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w p艂ucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

Uk艂ad immunologiczny

- indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
- zmniejszenie wydajno艣ci uk艂adu odporno艣ciowego (Sussan et al., 2015),
- zwi臋kszone ryzyko wyst膮pienia zapalenia p艂uc (Miyashita et al., 2018).

O艣rodkowy
uk艂ad nerwowy

- zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
- upo艣ledzenie pami臋ci (modele zwierz臋ce) (Farsalinos et al., 2014),
- skurcze mi臋艣ni i dr偶enie mi臋艣ni (Farsalinos et al., 2014).

Pozosta艂e uk艂ady

- podra偶nienie oczu (Grana et al., 2014),
- kontaktowe zapalenie sk贸ry i oparzenia (Hess et al., 2017),
- nudno艣ci i wymioty (Hess et al., 2017),
- podra偶nienie b艂ony 艣luzowej gard艂a i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co wi臋cej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazuj膮, 偶e nawet beznikotynowe e-papierosy mog膮 by膰 szkodliwe dla zdrowia, uszkadzaj膮c 艣r贸db艂onek naczy艅 krwiono艣nych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donosz膮 o pierwszej 艣mierci doros艂ego pacjenta zwi膮zanej z ci臋偶k膮 chorob膮 uk艂adu oddechowego. Zgon jest wi膮zany z u偶yciem e-papieros贸w. Ameryka艅skie szpitale g艂o艣no m贸wi膮 o coraz wi臋kszej liczbiebardzo m艂odych os贸b pal膮cych e-papierosy, kt贸re trafiaj膮 do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wsp贸lnym w tych przypadkach jest u偶ywanie e-liquid贸w.

 

Co zrobi膰, aby uchroni膰 dzieci przed u偶ywaniem
e-papieros贸w?

 • Daj dobry przyk艂ad. Je艣li palisz, nigdy nie jest za p贸藕no na rzucenie palenia.

 • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy s膮 dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za p贸藕no na pierwszy krok.

 • Poinformuj dziecko, jaki jest tw贸j stosunek do wszystkich wyrob贸w tytoniowych. Wyra藕 zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produkt贸w. Uzasadniaj, dlaczego nie s膮 one bezpieczne.

 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szko艂y oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.