Podsumowanie pracy ZO w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie działalności Zespołów Orzekających działających przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2021/2022 roku.

Najważniejszą działalnością PCE – PPP niosącą za sobą skutki prawne i ekonomiczne jest praca Zespołu Orzekającego. W 2021/2022 roku specjaliści działający w Zespole Orzekającym zebrali się 16 razy (4 posiedzenia nadzwyczajne) i wydali 142 orzeczenia różnego typu.

Rodzaje wydawanych orzeczeń:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną ( lekkie, umiarkowane, znaczne ) – 16,
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera – 37,
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie – 7,
4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie – 5,
5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością – 7,
6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – 21,
7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 4,
8. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 23,
9. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją – 18,
10. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/zespołowych – 4.

Wydanie orzeczenia jest decyzją administracyjną. Czas wydania orzeczenia od chwili wpłynięcia wniosku o jego wydanie wynosi 30 dni kalendarzowych.

Czytaj również

Zaproszenie na I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

15 października 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 26 października ( środa ) 2022 r., w godz. od 10 do 12 w PCE w Kamiennej Górze ( gabinet I piętro ). Tematyka spotkania: 1. Współpraca Poradni ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2022/2023. 2. Wszystko o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach. 3. Dyskusja, sprawy różne, podsumowanie spotkania. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 24.10.2022 roku pod nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072. Serdecznie zapraszam Bernarda Kurczewska – dyrektor PCE.

czytaj dalej »

Informacja o godzinach otwarcia

10 października 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji informuje, że w dniu 14 października 2022 roku ( piątek ) sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej czynny będzie w godzinach 7:30 – 13.

czytaj dalej »

Harmonogram pracy

27 września 2022

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się harmonogram pracy pracowników Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze począwszy od dnia 05.09.2022r.

czytaj dalej »